Henk-Jan van den Bosch - Partner

Adviseert commissarissen, bestuurders en koepelorganisaties als expert op het gebied van beloning bestuur, WNT (Wet Normering Topinkomens) en verslaggevingsvraagstukken. Achtergrond als registeraccountant en lid van de Werkgroep WNT van de NBA. Ervaren bestuursadviseur en commissaris, zowel in het bedrijfsleven als in de semipublieke sector. Achtergrond als CFO van grote familiebedrijven en brede praktijkervaring in governance, audit, remuneratie, structurering binnen familiebedrijven (familiestatuut, juridisch). Kan zich makkelijk inleven in nieuwe situaties, heeft een brede oriëntatie met ervaring in vele branches. Vervult regelmatig een rol als sparring partner bij complexe vraagstukken. Doelgericht. Houdt van duidelijkheid. Is ook redacteur van www.BTWcommissaris.nl, een informatiesite voor commissarissen.

Expertises

WNT, Governance


Contactgegevens

Email: henkjan.vandenbosch@axyos.nl
Tel: 06 247 47 600

CV

Download CV