Terug naar overzicht

Axyos Round Table bijeenkomsten


Filosofie

Doel van ART is om uw eigen droom als Directeur of als Commissaris/Toezichthouder concreet te maken. U krijgt daarvoor ‘state-of-the-art’ kennis en discussie aangereikt door experts en ervarings-deskundigen van naam, en door YAG studenten op relevante onderwerpen voor dit veeleisende en maatschappelijk relevante vak.

Als Directeur of als senior manager binnen de organisatie heeft u veelal te maken met een Raad van Commissarissen/Toezicht (RvC). ART helpt u succesvoller te worden in uw rol naar de RvC. U leert, van binnen uit en van buiten, hoe het er in de RvC toegaat, wat zij belangrijk vinden, wat zij van uw presentatie vinden, hoe zij tot besluitvorming komen en welke belangen er spelen. Door ART wordt u zich daar veel  meer van bewust en kunt u er beter op inspelen. Voor velen een mooie aanvulling op hun curriculum en een verdere verbreding van ervaring en hopelijk het ontginnen van tot dan toe onbenut potentieel.

De RvC heeft als wettelijke taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken van de organisatie en staat het bestuur met raad ter zijde. Tevens vervult de RvC de werkgeversrol van het bestuur. Deze taken en verantwoordelijkheden evenwichtig uitvoeren is een vak geworden. Daar horen kennis en relevante ervaring bij, mede opgedaan via een stageplek bij een RvC.

De Axyos Round Tables (ART) gaan u hierbij helpen. De ART doelgroep is de aankomende en/of net zittende Commissaris/Toezichthouder. U bent als directeur of manager met de ambitie om deze rol in de nabije toekomst te gaan vervullen van harte welkom! ART heeft hierbij als uitgangspunt voor het denken en doen van commissarissen gekozen voor een vijftal Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de VN het document waarin 17 SDG’s zijn opgenomen. Deze SDG’s moeten ervoor zorgen dat onze wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Door het formuleren van slimme vragen wordt de ART deelnemer beter bekend en bekwamer met deze SDG’s. Daarmee wordt het toepassen ervan in toekomstige oordeelsvorming bij dilemma’s in de RvC/RvT de normaalste zaak van de wereld. U wordt hiermee in staat gesteld een positieve wending te geven aan de nieuwe mondiale agenda en aan een bewuste toekomst voor ons allemaal.

ART heeft de volgende 5 SDG’s gekozen

  4  Kwaliteit van educatie

  7  Duurzame en betaalbare energie

10  Minder ongelijkheid

12  Duurzame consumptie & productie

13  Klimaatverandering aanpakken

Deze SDG’s zijn in samenwerking met een aantal vooraanstaande multinationals gekozen om ze concreet en smart toepasbaar te maken voor het besturen van bedrijven en organisaties.

Programma

Het programma van ART bestaat uit 6 leermodules en wordt ingeleid door vooraanstaande experts, ervaringsdeskundigen van naam en door studenten van de 'Young Advisory Group'. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de dialoog tussen docenten en deelnemers zo snel en goed mogelijk tot stand komt. Door deze co-creatie wordt de persoonlijke leerontwikkeling optimaal benut. Mede door de bijdrage van deze studenten ontstaat een verfrissende reflectie bij de deelnemers en wordt het kritisch intellect aangesproken. Ter voorbereiding krijgt iedere deelnemer een intakegesprek over persoonlijk te behalen leerdoelen en zal er digitaal een uitgebreid assessment afgenomen worden. Vervolgens worden de persoonlijke resultaten en leerdoelen besproken in een gesprek met de assessor van TTI Succes Insights.

Exclusiviteit

Significant voor dit programma is dat ART iedere geselecteerde deelnemer een passende stage plek wil bieden bij een RvC. Om de exclusiviteit hoogstaand te houden en de scope te bewaken kunnen er maximaal 15 deelnemers participeren aan dit programma. Hiermee wordt een zo groot mogelijke mate van maatwerk voor deelnemers bereikt.

Locatie & tijden

Axyos Round Table bijeenkomsten vinden in Utrecht plaats, van 15.30 t/m 21.00 uur op nader vast te stellen data vanaf September 2019.

 

 Life time investment

De kosten voor deelname aan deze unieke leergang bedragen €6.950,- excl. BTW. Bij de kosten zijn inbegrepen persoonlijke begeleiding, toegang tot het digitale portal, een exclusieve stage en een uitgebreid assessment inclusief EQ test. Met ART zijn onder voorwaarden PE punten te behalen.

Aanmelden

Nu aanmelden is starten met uw toekomst als Commissaris/Toezichthouder. Er is beperkt plaats; meldt u zich zo snel mogelijk aan!

Voor verdere informatie neemt u contact op met Martin Meijer via 06 - 553 64 737 of via art@axyos.nl.

 Download PDF