Terug naar overzicht

Patent op talent!


Axyos Round Tables (ART) is ons platform voor (nieuwe) commissarissen en toezichthouders om te leren vanuit de praktijk en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast helpen wij hen een stageplaats te bemachtigen dan wel formeel toe te treden tot een Raad van Commissarissen (RvC) of een Raad van Toezicht (RvT). Dit kan zowel in de private sector als in de (semi-)publieke sector van toepassing zijn.

Ook pensioenfondsen komen daarbij nadrukkelijk in beeld voor rollen in Besturen, RvT’s en/of Belanghebbenden-/Verantwoordingsorganen. Via onze pensioenadviespraktijk hebben wij een uitstekend beeld van de benodigde kennis en ervaring daartoe. Het vinden van geschikte kandidaten is geen sinecure heden ten dage. Ons mooie pensioenstelsel is ermee gebaat dat de beste kwaliteit aan het roer staat en leiding geeft aan de snel veranderende en complexe pensioenwereld. 

Tevens wordt Axyos in toenemende mate gevraagd senior management posities in te vullen. Onze (partner)netwerken geven toegang tot een brede pool van bestuurlijk en managerial talent. Wij kunnen die netwerken gericht inzetten voor (uw) werving- en selectieactiviteiten.