Terug naar overzicht

Wet Normering Topinkomens


De Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft het beloningsbeleid voor bestuurders en toezichthouders van (semi-)publieke organisaties vanaf 2013 ingrijpend veranderd. Er is een wettelijk maximum voor de bezoldiging ingevoerd en de beleidsvrijheden in het beloningsbeleid zijn drastisch ingeperkt.

De beloning moet tot op de laatste euro nauwkeurig worden verantwoord. En dat leidt regelmatig tot lastige discussies met de accountant, soms over grote posten, maar meestal over kleine afwijkingen. De WNT-regelgeving verandert regelmatig. Door het ''stapelen'' van regelgeving wordt de toepassing steeds ingewikkelder. De risico's dat er in de uitvoering iets verkeerd gaat nemen dus alleen maar toe. 

Als bestuursadviseur op het snijvlak van governance, beloningsbeleid en financiën ondersteunen wij commissarissen, bestuurders, staffunctionarissen en belangenorganisaties bij vraagstukken over beloning en verslaggeving rond de WNT 

Wij hebben een brede ervaring  met WNT-vraagstukken opgebouwd in de zorg, woningcorporatie- en onderwijssector en zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe regelgeving.

Zie ook: Voorbeelden van WNT-vraagstukken die met de hulp van Axyos zijn opgelost.

De ontwikkeling van de WNT sinds 2013

- In 2013 bleven de gevolgen van de invoering van de WNT nog beperkt tot een kleine groep grote instellingen met topinkomens boven € 230.000, maar dat beeld is sindsdien drastisch gewijzigd.

- In 2014 zijn klassenindelingen in de zorg- en woningcorporatiesector ingevoerd met aanzienlijk lagere maxima voor kleinere organisaties ingevoerd.

- Op 1 januari 2015 is het algemene WNT-maximum verder verlaagd naar € 178.000 (WNT 2), inclusief nieuw overgangsrecht om de effecten van opeenvolgende verlagingen te beperken. In enkele sectoren is deze verlaging pas in 2016 doorgevoerd. 

- In 2016 is vervolgens in de zorg- en onderwijssector een nieuwe klassenindeling van kracht geworden. Voor interim-bestuurders is de norm in 2016 verhoogd. 

- In 2017 is de Evaluatiewet WNT ingevoerd met onder andere nieuwe verslaggevingseisen en antimisbruikbepalingen. De oorspronkelijke plannen om de WNT toe te passen op alle werknemers (WNT 3) zijn in het regeerakkoord 2017 inmiddels weer geschrapt. Er is nieuwe wetgeving aangekondigd voor zzp-ers (in plaats van de Wet DBA) die ook gevolgen kan hebben op de WNT-normering voor interim-bestuurders.