Terug naar overzicht

BeloningsvraagstukkenRondom belonings- en arbeidsgerelateerde vraagstukken is in het kader van langer leven en werken een aanpassing van het denken in brede zin noodzakelijk. Dat mensen, naarmate ze ouder worden, meer geld verwachten te verdienen, is niet meer realistisch in deze tijd. 

Voor de jongere generaties vragen impactvolle momenten, zoals de uitgaafpieken bij een (startend) gezin of investering in persoonlijke ontwikkeling, extra aandacht in het kader van belonen en cao’s. Voor de oudere generaties zijn dat zaken als afbouw van arbeidsduur, beloning na 55 jaar en een flexibel, degressief pensioen vanaf 75 jaar. Hoe kunt u daarbij de medewerkers intrinsiek motiveren, de loonkosten beheersen en aan scenarioplanning doen?

De algehele perceptie is dat arbeidsproductiviteit afneemt naarmate de leeftijd vordert. Wetenschappelijk onderzoek leert ons iets anders. Naast productiviteit per eenheid product is sociale productiviteit een belangrijk begrip. Naast leeftijdscohorten kijken wij vooral naar verticale kolommen door de generaties heen om ‘peer to peer’ groepen, dus gelijkgestemde groeperingen, zo te organiseren dat generatieverschillen blijvend worden overbrugd.

De actuele pensioenleeftijd is de laatste jaren drastisch omhoog gegaan. Deze trend zal zich verder doorzetten. Tegelijkertijd weten we dat er in Nederland een tekort aan arbeidspotentieel gaat ontstaan. Daarnaast is de drive om op korte termijn kosten op de workforce te besparen zo groot, dat men in de besluitvorming onvoldoende rekening houdt met de behoefte op lange termijn.

Axyos helpt bedrijven scenario’s te ontwikkelen om een levensfase bewust personeels- en beloningsbeleid op te zetten. Zowel de winstgevendheid als de continuïteit van de organisatie zijn daarmee gediend.