Terug naar overzicht

Governance & stakeholder engagement


Governance is niet op zichzelf staand maar gekoppeld aan strategie, besturing en de relatie tussen directie, bestuur en toezichthoudende - en medezeggenschapsorganen. Dit houdt in dat voor 'good governance' de nadruk ligt op het bijsturen van de organisatie en de consequenties daarvan voor in- en externe stakeholders, zowel in de private als in de (semi-) publieke sector.

De druk vanuit de buitenwereld om meer transparantie/toezicht/risicobeheersing heeft zware consequenties voor een organisatie. Vaak uit zich dat in meer formalisme ('vinken'). Even zo vaak conflicteert dat met de wens van een organisatie om wendbaar te zijn ('vonken') en bestuurbaar te blijven. Wij bieden relevante ervaring om dit 'evenwichtsproces' in goede banen te leiden, zodat er een organisatie ontstaat die zowel formeel als flexibel is en kan en wil meedenken.


Bij ‘good governance’ gaat de aandacht naast de formele codes en processen vooral uit naar de rol van stakeholder engagement in bestuurlijke processen (leiderschap) en strategie implementatie (van denken naar doen).


Stakeholder engagement heeft impact op alle governance en boardroom onderwerpen vanwege de toenemende behoefte om stakeholders te betrekken bij besluitvorming en de toenemende impact van de (social) media op verantwoordingsvraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat de perceptie van je interne en externe stakeholders overeenkomt met hetgeen je communiceert in het kader van governance en leiderschap?


Percepties worden vaak gezien als werkelijkheid, zowel in ‘going concern’ als in crisis situaties. Komen je intenties over zoals je ze hebt bedoeld? Kun je stakeholders intrinsiek motiveren om zichzelf aan te passen of te vernieuwen? Hieronder een beknopt overzicht van nuttige instrumenten:

Stakeholder mapping: breng al uw stakeholders op overzichtelijk wijze in kaart.

Krachtenveldanalyse: geef aan hoe uw stakeholders u (uw organisatie) percipiëren (outside-in).

Message House: breng uw (kern)boodschappen, positionering en ambities in een logisch verband (inside-out).

Stap-voor-stap actieplan: koppel het Message House aan de Krachtenveldanalyse en ontwikkel een concreet actie-/ communicatieplan per stakeholder gericht op (gedrags)verandering.

Elevator pitch: hoe de organisatie in kort bestek neer te zetten, ook door uw interne stakeholders naar buiten toe.

Issue- en crisis manual: maak nu uw plan van aanpak voor een issue of crisis, als er een situatie ontstaat bent u te laat! Met bijbehorende actielijsten die exact stap voor stap aangeven wat wanneer te doen en welke mogelijkheden er zijn. Ook handig als (juridisch) document om na afloop aan te tonen welke acties er in welke volgorde zijn ondernomen om zaken tot een goed einde te brengen.

Issue- en crisis communicatie: hoe richt u de communicatie in en naar welke stakeholders in geval van een issue of crisis. Welke statements geeft u af?