Terug naar overzicht

Kanteling organisatie, nieuwe Directie + RvC

Case: Kanteling organisatie, nieuwe Directie + RvC

 

Situatie:

Een internationaal distributiebedrijf maakt sinds 2012 een forse groei door. De bestaande landenorganisatie voldoet niet meer aan de daartoe gestelde eisen. Daarom heeft de directie besloten tot een kanteling van de organisatie naar een meer centrale aansturing vanuit het hoofdkantoor met een functionele organisatie in Europa en een grotere mate van product-standaardisatie. Daarnaast is er in 2015 een nieuwe aandeelhouder toegetreden om groeifinanciering verder mogelijk te maken. 

 

Vraagstelling:

 1. Als gevolg van de nieuw toegetreden aandeelhouder en de in het laatste kwartaal 2015 gerealiseerde groeifinanciering is besloten een Raad van Commissarissen in te stellen. De nieuwe managementstructuur zal als een two-tier board gaan fungeren.

 2. De kanteling van de organisatie vraagt om een nieuw directieteam. Doel daarbij is te komen tot:

 • Een verdergaande professionalisering van de organisatie om toekomstige groei beter mogelijk te maken en de continu├»teit van de organisatie te waarborgen

 • Een kosteneffectieve groei

 • Een duidelijker taakvervulling binnen de organisatie en de directie

 • Een evenwichtig en effectief bestuur.

 

Aanpak:

Ad 1. RvC - De gevolgde aanpak bestond uit:

 • Het opstellen van het profiel voor de RvC als geheel en het opstellen van 3 specifieke functieprofielen voor RvC leden

 • Het houden van interviews met sleutelfunctionarissen en de nieuwe aandeelhouder

 • Het starten van een werving- en selectieproces om te zoeken naar geschikte RvC kandidaten

 • Het invullen van de regiefunctie op het proces van de formele totstandkoming van de RvC.

 

Ad 2. Directieteam - De gevolgde aanpak bestond uit:

 • Het opstellen van het directieprofiel, specifieke functieprofielen van de directieleden en een directiereglement

 • Het houden van interviews met sleutelfunctionarissen over de gewenste samenstelling het toekomstige directieteam, uitmondend in een advies

 • Het starten van een werving- en selectieproces om te zoeken naar geschikte kandidaten en een passend voorstel te doen voor de functies van CEO en CFO.

 

Resultaten:

Een nieuw directieteam incl. CEO en een nieuwe voorzitter RvC. Beiden komen van buiten het bedrijf en zijn door ons geworven. Daarnaast hebben wij advies gegeven met betrekking tot de team- samenstellingen en invulling daarvan. Dit advies is door aandeelhouders overgenomen.

 

Investering in tijd:

De opstartfase en zoektocht naar commissarissen en directeuren besloeg ca. 3 dagen per week. De invulling van regiefunctie met betrekking tot de inrichting en formeel juridische governance zaken vroeg in het proces nog veelvuldig overleg met alle stakeholders.


Internationaal distributiebedrijf