Terug naar overzicht

DNV GL Reorganisatie 2012-2014

Situatie

Eind 2011 vindt de overname van KEMA NV door DNV uit Oslo plaats. DNV is 's werelds grootste classificatiemaatschappij voor schepen en offshore-installaties. Het bedrijf speelt tevens een toonaangevende rol als technisch adviseur voor de olie- en gassector en als inhoudelijk expert voor bedrijven in de energiewaardeketen.

Vraagstelling

·      Strategisch-juridische ondersteuning en sociaal plan.

      Axyos partner Jos Pothof is medio 2012 gevraagd strategisch-juridische ondersteuning te verlenen bij de reorganisatie van diverse business units. De strategische ondersteuning betrof het herinrichten van de business units, zodat zij zo sterk mogelijk zouden staan in de snel veranderende markt, zowel op nationaal als internationaal niveau. De daaraan gekoppelde juridische ondersteuning betrof het via het afspiegelingsbeginsel bepalen van personen van wie afscheid genomen zou moeten worden waarbij de sterkst mogelijke bezetting zou overblijven.

·      Cao-onderhandelingen.

In 2014 is Jos Pothof, samen met Axyos partner Martin Meijer, betrokken geweest bij de onderhandelingen voor een nieuwe Cao voor 2014 (KEMA NV) en voor 2015 (moeder-maatschappij DNV GL).

·      Interim werkzaamheden.

In december 2014 is Martin Meijer gevraagd op interimbasis de functie HR manager Nederland op zich te nemen waarbij hij wordt gevraagd om samen met Jos Pothof en de NL Country Chair DNV GL de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren voor ultimo 2015 voor alle in Nederland gevestigde DNV GL entiteiten.

Aanpak

In overleg met de Country Chair en met interne stakeholders werd een actieplan opgesteld:

·      Opmaken strategienota voor de betrokken business units en de overheadafdelingen

·      Plan maken voor de adequate personeelsformatie

·      Opmaken list met medewerkers van wie afscheid genomen moest worden

·      Opstellen sociaal plan

·      Cao-onderhandelingen voorbereiden, strategie bepalen en onderhandelingen ondersteunen

Resultaten

De reorganisatie had nogal wat voeten in de aarde door de omvang van het aantal betrokken

business units die tegelijkertijd een nieuw beleidsplan moesten maken en door het forse aantal medewerkers dat om financieel-economische redenen moest afvloeien. Daarbij is zowel met de Ondernemingsraad als met de vakbonden intensief overleg gevoerd om te komen tot een passend sociaal plan. Het sociaal plan is door alle partijen ondertekend in december 2014.

De Cao-onderhandelingen waren intensief en in een relatief kort tijdsbestek afgerond. De Cao’s konden steeds tijdig door alle partijen worden ondertekend.

Investering in tijd

Dit project vroeg gedurende 1½  jaar een tijdsbesteding van gemiddeld 3 dagen per week.

DNV GL