Terug naar overzicht

Reorganisatie Wärtsilä Netherlands BV

Situatie

Wärtsilä Netherlands (WNL) is onderdeel van een wereldwijd opererende onderneming. De omzet en resultaten stonden mede door de crisis in [NL?; jaar?] in toenemende mate onder druk en een reorganisatie werd noodzakelijk. Daarbij bestond de wens om zogenoemde ‘longtail’ motoren en onderdelen in een aparte entiteit onder te brengen, waarbij meerdere landen in Europa betrokken zouden zijn.

Vraagstelling

Hoe kunnen we in 5 vestigingen in Nederland een reorganisatie doorvoeren en tegelijkertijd een nieuwe juridische entiteit opzetten voor een aantal specifieke activiteiten, die tot dan toe in Nederland en daarbuiten (met name in Frankrijk) in verschillende bedrijfsonderdelen werden verricht.

Aanpak

Eerst moest de aandacht uitgaan naar een goed doortimmerde beleidsnota, waarin de plannen voor de toekomst uiteengezet zijn. Dat vroeg veel overleg met het management en de Ondernemingsraad, die nu in 2014 opnieuw te maken kreeg met het voorgenomen besluit de organisatie te wijzigen. Daarbij moest extra aandacht worden besteed aan de wens een nieuwe onderneming te starten, waarin specifieke activiteiten zouden worden ondergebracht. Helder moest worden waar het een overgang van onderneming zou gaan betekenen en hoe dan om te gaan met het aantal medewerkers, dat zou moeten afvloeien.

De reorganisatie betekende ook het maken van een sociaal plan, waarover met de vakbonden intensief overleg heeft plaatsgevonden.

Resultaten

Nadat in juli 2014 de plannen aan alle medewerkers waren gepresenteerd, kon zowel de lijst met af te vloeien medewerkers als het sociaal plan in december 2014 worden afgerond. Er was sprake van een intensieve periode, waarin de samenwerking voorbeeldig was. De scherpste kantjes konden altijd met openheid en transparantie worden bijgesteld met begrip voor de noodzakelijke ingrepen met daarbij het perspectief van een nieuwe onderneming.

Investering in tijd

Wärtsilä Netherlands BV