De factor Duurzame Arbeid in bedrijven krijgt bij Axyos vanuit diverse invalshoeken speciale aandacht Lees meer
Governance en de financiĆ«le discipline van Axyos zijn geen op zichzelf staand gebeuren  Lees meer
Axyos ondersteunt organisaties met adviezen op juridisch gebied. Daarbij gaat het niet zo- Lees meer
Pensioenen staan volop in de belangstelling. Niet altijd positief doordat in 2013 bij een flink aantal Lees meer
 

 

Axyos is een klein en hoogwaardig adviesbureau met korte lijnen. Dat willen we graag zo houden! Met circa 10 ervaren adviseurs in verschillende disciplines en met gedegen ‘track records’ op directieniveau formuleren wij multidisciplinair advies en leveren robuust werk.

Ons specialisme richt zich op het oplossen van vraagstukken op het gebied van duurzame arbeid, governance, stakeholdermanagement, finance, legal en pensioen.

De Axyos partners zijn sparringpartners voor commissarissen en bestuurders. Wij leveren alleen maatwerk; er bestaan ons inziens geen confectie oplossingen. Wij houden van het adviesvak, maar wel met een duidelijke “hands on” mentaliteit. Dus zelf ondervinden welke vragen en problemen er binnen organisaties spelen en die meehelpen oplossen. Dat kan ook heel goed in de rol van interim manager.

Onze missie is: ‘MensenOrganiseren’. Mensen en hun gedrag bepalen in hoge mate het realiseren van doelstellingen. Axyos is daarbij uw ervaren sparring partner met ‘krassen op de ziel en voeten in de klei’.

 

 

Actueel

Congres Wet Normering Topinkomens in 2016 - En hoe nu verder?
4 februari 2016, 14.30 - 19.00 uur - Kasteel de Vanenburg te Putten

Per 1 januari 2015 is de Wet Normering Topinkomens 2 van kracht. Vanaf 1 januari 2016 inclusief de nieuwe ministeriële regelingen en de Algemene Maatregel Van Bestuur waarin separate regelgeving voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interimmers) wordt geregeld.

Axyos organiseert hierover samen met K+V een congres voor toezichthouders, bestuurders en interim bestuurders.

• Met deskundige bijdragen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de NVTZ, de AWVN en Van Doorne Advocaten.

• Wetsevaluatie. En komt er na WNT 1 en 2 een WNT 3?

• Welke overgangsregelingen zijn er? Hoe werken deze uit in de praktijk en wat zijn de effecten van het ‘stapelen’ van overgangsrecht bij meerdere verlagingen na elkaar?

• Wat zijn de effecten op het bestuur van bijvoorbeeld zorginstellingen? Lukt het nog de gewenste bestuurder te vinden?

• Welke effecten zijn er op interne loonverhoudingen en is er een negatieve impact op de arbeidsmarkt? En wat kunt u doen om aantrekkelijk te blijven als werkgever?

Programma
14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening Axyos en K+V
15.05 uur Introductie en toelichting op het programma door de dagvoorzitter
Diana Monissen, bestuurder én toezichthouder (onder voorbehoud)
15.15 uur Van WOPT naar WNT 1 | 2 | 3?
Henk Jan van den Bosch, Partner Axyos, bestuursadviseur, commissaris
15.45 uur Evaluatie WNT tot dusver
Jurgen de Jong, projectleider Wetsevaluatie WNT, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
16.15 uur WNT en arbeidsmarkteffecten
Gerard Zaalberg, Hoofd adviesteam belonen werkgeversvereniging AWVN
16.45 uur Korte pauze
17.00 uur Workshop sessie I
17.45 uur Workshop sessie II

Aanbod workshops (klik aan):

Workshop 1

Overgangsregelingen in de WNT
Henk Jan van den Bosch, Partner Axyos

Welke overgangsregelingen zijn er, wat kan wel en niet? Hoe is de uitwerking ervan in de praktijk, effecten van het ‘stapelen’ van overgangsrecht bij meerdere verlagingen na elkaar, vrijwillig afzien van overgangsrecht? Invloed van maatschappelijke discussies.

Workshop 2

WNT, AMVB (interim en tijdelijke topfunctionarissen)
Koosje Nijendijk, Beleidsmedewerker WNT, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Sjef van Zwieteren, Partner K+V
Vincent Maas, Interim bestuurder

Effecten en toepasbaarheid voor tijdelijke topfunctionarissen. Welke veranderingen zijn er per 1 januari 2016? Welke overgangsregeling is van toepassing? Wie vallen er wel en wie niet onder? Praktijkervaringen en toekomstverwachtingen.

Workshop 3

WNT in de zorg
Marius Buiting, Directeur NVTZ

Wat zijn de effecten van de snel opeenvolgende regelgeving op het bestuur van zorginstellingen? Lukt het nog de gewenste bestuurder te vinden? Heeft de WNT effect op de samenstelling van het topteam en het profiel van de toekomstige bestuurder? Wat is de beeldvorming van de zorgsector ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren?

Workshop 4

WNT 2 in het onderwijs (onder voorbehoud)
Pim Breebaart, Voorzitter Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen
Johannes Arets, Partner K+V Barbara Voermans, Advocaat Van Doorne (onder voorbehoud)

Actualiteiten WNT 2 voor de onderwijssector

Workshop 5

WNT en ontslag in de praktijk
Willemien Bischot, Advocaat Van Doorne

Invloed van de WNT op ontslag in de praktijk. WNT regels voor ontslagvergoedingen, invloed vanuit de Wet Werk en Zekerheid en sector cao’s: hoe gaat de rechter hier in de praktijk mee om? Praktische valkuilen, afspraken over ontslag in de arbeidsovereenkomst.

18.30 uur Afsluitend plenair debat onder leiding van de dagvoorzitter
“Nederland en de WNT” met de volgende panelleden:
• Henk Breukink, commissaris en toezichthouder
• John Kerstens, 2e Kamerlid PvdA
• Greetje Lubbi commissaris en toezichthouder
• Boele Staal, commissaris en toezichthouder
19.00 uur Walking Dinner

Axyos en K+V werken met een gemeenschappelijk aanmeldpunt. Klik hier om u aan te melden. Bel voor meer informatie met 0318-555 388.


Update consultatie Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT: klik hier.


WKR met ingang van 1 januari 2015 wettelijk verplicht

Voor ALLE werkgevers! Klik hier om te weten wat dat voor u betekent en voor de WKR scan.